Veelgestelde vragen over MDT

Dit zijn de meestgestele vragen over MDT. Staat jouw vraag hier niet bij? Stel hem dan via e-mail.

Wat is MDT?

MDT is een ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. MDT is een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.

Voor wie is MDT?

MDT is voor alle jongeren tussen 14 en 27, uit alle lagen van de bevolking. Schoolgaand, in een tussenjaar, afgestudeerd, hoger en praktisch onderwijs, werkend, iedereen kan meedoen.

Is er een leeftijdsgrens voor de deelnemers?

Er is geen leeftijdsgrens voor deelnemers binnen de maatschappelijke diensttijd. We richten ons op jongeren tussen 14 en 27 jaar oud. Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk en worden per jongere bekeken.

Wat is het doel van MDT?

Door te investeren in de talenten en inzet van jongeren die iets doen voor een ander, maken we de hele samenleving sterker. We stellen de jongeren anders gezegd in staat om maatschappelijk impact te hebben. Ook komen jongeren anderen tegen die ze niet in hun dagelijkse leven zouden ontmoeten.

Waarom MDT?

De bedoeling van de maatschappelijke diensttijd is dat jongeren uit alle sociale lagen, ongeacht hun opleiding, culturele achtergrond of beperking, zich een periode kunnen inzetten voor andere mensen of voor bijvoorbeeld goede doelen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het mes snijdt aan twee kanten. Jongeren kunnen hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen, nieuwe dingen leren, andere mensen ontmoeten en praktische ervaring opdoen. Tegelijkertijd helpen ze anderen en betekenen ze iets voor de samenleving.

Wat heeft een jongere aan MDT?

Doordat ze bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden leren of een certificaat krijgen wordt de stap naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding kansrijker. Daarbij kan een jongere met MDT impact op de maatschappij maken en zich inzetten voor een ander.

Hoe lang bestaat MDT?

September 2018 zijn de eerste organisaties van start gegaan. Voor sommige organisaties betekent dit dat er al jongeren met MDT bezig zijn, anderen zijn druk bezig om MDT-organisaties op te zetten en jongeren te werven. Uit ervaringen die organisaties opdoen, kunnen wij weer lessen trekken voor de uiteindelijke invulling en het ontwerp van de maatschappelijke diensttijd.

Welke organsiaties doen mee met MDT?

Zie voor alle organisaties de website van ZonMw hier en hier.

Hoe worden jongeren geworven?

Werving is nu de verantwoordelijkheid van de organsiaties zelf. In de toekomst wordt er een online matchingsomgeving gerealiseerd waar jongeren en MDT-aanbieders elkaar kunnen ontmoeten en zo aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Ik wil mij opgeven voor MDT. Hoe doe ik dit?

Ben je een jongere en wil je graag MDT gaan doen? Klik dan hier.

Wil je met jouw bedrijf, school, gemeente of andere organisatie MDT gaan aanbieden? Klik dan hier.

Hoe komt een organisatie in aanmerking om mee te doen met MDT?

Onderzoeksfinancieringsorgansiatie ZonMw heeft de aanvragen verwerkt en in opdracht van VWS de selectie uitgevoerd. Om te komen tot een zorgvuldige selectie heeft ZonMw de volgende partijen de projecten laten beoordelen:

Jongeren hebben gekeken of zij enthousiast werden van het plan, of zij zelf mee zouden willen doen en of het haalbaar is voor jongeren om mee te doen.

Een groep experts heeft gekeken naar de kwaliteit en de haalbaarheid van het plan van aanpak.

De commissie heeft beoordeeld of een project leerervaringen voor de maatschappelijke diensttijd zal opleveren als het volgens plan wordt uitgevoerd.

Daarnaast hebben alle organsiaties een experimentele component. De ideeën waar organisaties mee experimenteren kunnen gaan over de uitvoering, de beloning, maar ook over de werving en begeleiding. In deze proeffase kijken we naar welke van die ideeën aanslaan en welke minder goed werken.

Wat biedt MDT concreet aan, aan een jongere? Bijvoorbeeld een diploma, voorrang bij sollicitatie?

In deze fase experimenteren we ook met welke beloning werkt voor jongeren. Voorbeelden die nu worden uitgeprobeerd zijn bijvoorbeeld referenties op LinkedIn, kaartjes voor activiteiten of certificaten met de geleerde vaardigheden. Als er een financiële vergoeding tegenoverstaat mag die niet hoger zijn dan een vrijwilligersvergoeding volgens de huidige wet- en regelgeving (wat betekent dit concreet: er is een maximaal bedrag vastgesteld dat iemand mag krijgen als vrijwilligersvergoeding. Jongeren mogen dus niet meer dan dit bedrag, maximaal € 1.700,-per jaar of € 150,- per maand, ontvangen voor hun maatschappelijke diensttijd.)

Er is al heel veel, waarom komt maatschappelijke diensttijd er ook nog bij? Wie zit daar op te wachten?

Als het gaat om jeugdbeleid, om burgerschap, om voortijdig schoolverlaten en werk & inkomen dan is er inderdaad al veel. En er zijn veel waardevolle maatschappelijke initiatieven waar jong en oud zich actief voor inzetten. Tegelijkertijd is er sprake van versnippering. En van mensen voor wie het om verschillende redenen moeilijk is om mee te doen.
We streven naar een maatschappelijke diensttijd die:

  • bestaande inzet onder jongeren zichtbaar maakt
  • zorgt voor meer onderlinge samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, matchingsplatforms, gemeenten, scholen en bedrijfsleven, waardoor de toegankelijkheid voor álle jongeren wordt vergroot;
  • óók jongeren in een kwetsbare positie kansen biedt.

Hoeveel tijd kost het de jongere?

Er zijn geen eisen gesteld aan de tijd die het jongeren kost om mee te doen. Wel moet het om voldoende tijd zijn, zodat jongeren écht iets kunnen leren. Ook hiermee wordt geëxperimenteerd binnen de projecten. Hoeveel tijd de jongere eraan kan besteden zal vooral afhangen van de levensfase waarin hij/zij zit. Een schoolgaande jongere bijvoorbeeld zal minder tijd hebben voor maatschappelijke diensttijd dan een jongere met een tussenjaar. Er zijn organisaties waarin jongeren twee weken lang zich 32 uur inzetten, maar er zijn ook projecten waarin jongeren zich een paar uur per week voor langere tijd inzetten, oplopend tot een jaar.

Waar kan ik het logo van MDT vinden?

Het logo van MDT staat onder deze link. Er is mogelijk het logo te downloaden in verschillende kleuren.