Privacy

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Hoe gaat het ministerie van VWS om met uw persoonsgegevens?

VWS gebruikt uw e-mailadres alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

Bewaren persoonsgegevens

VWS bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij VWS de gegevens nodig heeft voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens

Jouw vraag wordt door ons accountteam beantwoord. Wij delen uw gegevens niet met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Beveiligen Persoonsgegevens

Het ministerie van VWS voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van jouw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten

Het verwerken van jouw persoonsgegevens stopt nadat wij jouw vraag beantwoord hebben. Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in de persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Een dergelijk verzoek kan je richten aan PlatformRO@minaz.nl, of aan:

Dienst Publiek en Communicatiet.a.v. Account Online AdviesPostbus 200062500 EA Den Haag

Meer uitleg over deze rechten staat op op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte heb je ook het recht om een melding te doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

In 6 stappen naar jouw ideale MDT

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.