Privacy

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Hoe gaat het ministerie van OCW om met uw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens van MDT valt onder de verantwoording van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De volledige privacyverklaring vindt je via deze link:

Privacyverklaring

Verder bespreken we hieronder een aantal belangrijke punten.

Bewaren persoonsgegevens

OCW bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Als de persoonsgegevens vervolgens niet langer nodig zijn, worden ze vernietigd. Je leest er hier meer over.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens

Stel je een vraag aan MDT? Dan wordt de vraag door ons accountteam beantwoord. Je leest hier verder hoe OCW met het delen van persoonsgegevens omgaat.

Beveiligen Persoonsgegevens

Het ministerie van OCW voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van jouw gegevens. Je leest er hier meer over.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je leest er hier meer over.

Jouw rechten

Het verwerken van jouw persoonsgegevens stopt nadat wij jouw vraag beantwoord hebben. Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in de persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Een dergelijk verzoek kan je richten aan de Dienstpostbus AVG van OCW via: dienstpostbusavg@minocw.nl. Voor verdere uitleg, verwijzen we je door naar deze pagina.

In 6 stappen naar jouw ideale MDT

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.