Ontwerp van MDT

Het ontwerp geeft aan waar een MDT-traject aan moet voldoen en geeft tegelijkertijd ruimte voor maatwerk. Het biedt kaders zodat elk MDT-traject bijdraagt aan de drie ambities: maatschappelijke impact door jongeren, talentontwikkeling van jongeren en ontmoetingen tussen jongeren en anderen. In het ontwerp staan de kaders en zijn de contouren van het MDT-traject geschetst, zodat organisaties de ruimte hebben om hun MDT-trajecten nader in te vullen, passend bij de behoeften van de organisatie en de jongere.

(Grote versie van het ontwerp onderaan deze pagina)

Het ontwerp is gemaakt en zal verder ontwikkeld worden in cocreatie met Nationale Jeugdraad (NJR) en haar leden, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en haar leden, gemeenten, provincies, 75 proeftuinen met meer dan 200 betrokken organisaties waar jongeren MDT doen en bijna 5700 jongeren die MDT hebben gedaan.

Het projectteam Maatschappelijke Diensttijd (MDT) vroeg aan jongeren en maatschappelijke organisaties hoe de MDT aantrekkelijk kan worden voor alle deelnemers en betrokkenen. Met hun antwoorden, verschillende onderzoeken en 41 experimenten met de MDT, heeft het projectteam het voorlopige ontwerp voor de MDT gemaakt.

Samenwerking tussen ministeries

Drie ministeries werken samen aan de ontwikkeling van de diensttijd. Het zijn de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de staatssecretaris van VWS.