MDT-jongerenpanel

Vanaf de eerste plannen om een maatschappelijke diensttijd voor jongeren te ontwikkelen, was er de nadrukkelijke wens om de jongeren een belangrijke stem te geven in het proces. In samenwerking met de Nationale Jeugdraad (NJR)  werd het jongerenpanel samengesteld.

Via diverse media werd een oproep uitgezet met de vraag of jongeren zouden willen meedenken en -doen over MDT. Ook werd er in de proeftuinen gevraagd naar jongeren. Uiteindelijk zijn er 24 jongeren geselecteerd. Alle jongeren die op de selectiedag kwamen waren erg gemotiveerd dus werd er vooral gekeken naar het samenstellen van een diverse groep jongeren. Dit zijn uit de proeftuinen, maar ook jongeren die daarvoor nog nooit van MDT hadden gehoord. Jongeren van verschillende scholen, leeftijden, culturele achtergronden en met verschillende kwaliteiten.

Gevraagd en ongevraagd advies

De jongeren van het panel dragen met hun inbreng en inzet bij aan het (door)ontwikkelen van het ontwerp van de MDT, het verstevigen van (de uitvoering van) de MDT en het verder brengen van de beweging die MDT creëert. Dit doen ze door zich vanuit hun ervaring en perspectief uit te spreken over datgene waarover ze bevraagd worden. Door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ze vertellen, inspireren en betrekken andere jongeren, organisaties, professionals, gemeentes etc bij MDT. Hierin geldt, net als voor MDT in algemene zin, een gedeelte waarbij jongeren bijdragen aan de maatschappij en een gedeelte waarbij jongeren zich kunnen ontwikkelen.

“Als jongererenpannel MDT worden wij gezien als de stem van de jongeren. Want zeg nu zelf, wie weet er nu beter wat er onder jonge mensen speelt dan wij zelf. Wij proberen zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de behoeften, kansen en ideeën die er spelen. Met ons panel zitten we geregeld samen om deze factoren uit te werken. Ons panel bestaat uit 22 super enthousiaste jongeren met allerlei verschillende achtergronden. Met elkaar hebben we één gezamenlijk doel. De maatschappelijke diensttijd zo inclusief en goed mogelijk op de kaart zetten door heel Nederland.”


Erben Oosting (18 jaar)

Het jongerenpanel bestaat uit 22 jongeren tussen de 15 en 25 jaar met diverse achtergronden en opleidingen. Sommige jongeren deden al mee binnen de proeftuinen van MDT, anderen  aan de focusgroepen en weer anderen zijn relatief nieuw met MDT. Allemaal zijn ze super nieuwsgierig wat voor activiteiten en trajecten er lopen onder de paraplu van MDT en deze komen ze dan ook graag bezoeken! Ben je benieuwd naar de verhalen van het jongerenpanel? Lees dan hun weblogs!

Heb jij een tof project en wil jij graag een verbinding leggen met het landelijke MDT jongerenpanel? Stuur een mail naar Lindsay Vogelzang: linsayvogelzang@njr.nl

Het moment dat het jongerenpanenl wordt voorgesteld

Tijdens het MDT-festival in maart 2019 werd op het podium van de grote zaal het jongerenpanel voor het eerst voorgesteld aan het publiek.