Uitleg over MDT

De maatschappelijke diensttijd (MDT) is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.

MDT gaat over impact hebben en talenten ontwikkelen. Jongeren kiezen hiervoor een MDT die bij hen past. Iets wat ze tijdens of naast school, studie of werk kunnen doen. Of juist in een vakantie of tussenjaar. MDT is er voor álle jongeren en is dus heel veelzijdig. Een activiteit in sport, klimaat, veiligheid, cultuur zorg en welzijn, natuur of techniek? Het kan allemaal!

En of ze nou meedoen omdat ze graag anderen helpen, ze zich willen oriënteren op hun toekomst, het leven weer op de rit willen krijgen of skills willen ontwikkelen om hun baankans te vergroten: MDT biedt iedereen de kans om anderen te onmoeten en van elkaar te leren.

Maatschappelijke impact

Bij MDT staan maatschappelijke impact door en persoonlijke ontwikkeling van jongeren centraal.

Maatschappelijke impact is dat jongeren:

  1. Iets doen voor een ander
  2. Iets doen voor de samenleving
  3. Zelf eerst een stap verder komen in (weer) meedoen met de samenleving om vervolgens ook iets voor een ander te kunnen betekenen.

Persoonlijke ontwikkeling bestaat uit het ontdekken en het ontwikkelen van talenten, het opdoen van vaardigheden en het ontmoeten van andere mensen.

Ontwerp

Jongeren hebben de mogelijkheid om hun eigen en unieke MDT te kiezen en zich hiervoor in te zetten. Dit kan zijn doordat iemand op hun school al MDT doet, via een vriend of vriendin, via jeugdwerk, of bijvoorbeeld de coach van de sportvereniging. Om MDT toegkankelijk voor alle jongeren te maken speelt een MDT traject in op de motivatie van en op de levensfase waar de jongere zich in bevindt. Hierdoor wordt bepaald hoe zij hun MDT willen invullen: in hun vrije tijd, tijdens of naast school, studie of werk.

Organisaties die MDT aanbieden

De organisaties die nu al MDT aanbieden zijn heel verschillend. Bijvoorbeeld: maatschappelijke organisaties, jongerenorganisaties, scholen, bedrijven, sportclubs, gemeenten, sociaal ondernemers en belangenorganisaties. Zij zijn verdeeld over deze sectoren: natuur & milieu, duurzaamheid, techniek & ICT, politiek & bestuur, media & cultuur, sport, veiligheid, zorg & welzijn.

Bij het werven, matchen en begeleiden van jongeren bij MDT trajecten vragen organisaties aan de jongeren input over MDT hoe de organisatie MDT het beste kan vormgeven.  En wat bij de jongere past. De organisaties werken met andere relevante organisaties en netwerken, zodat MDT zal groeien naar een landelijk netwerk.

Mijlpalen

  • September 2018: 41 proeftuinen starten met MDT
  • Maart 2019: 34 proeftuinen starten met MDT
  • Oktober 2019: 11 gemeenten starten met MDT
  • Maart 2020: Overgang van experiment MDT naar start MDT
  • 2020-2021: Keuze voor en inrichting van duurzame samenwerking (alliantie)

Partners

MDT is een samenwerking van:

ZonMW, Nationale Jeugdraad (NJR), Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Overheden: Ministeries van VWS, OCW & SZW, Provincie Overijssel, VNG, gemeente Alkmaar, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, gemeente Breda.

Politiek verantwoordelijk voor MDT is staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.