Kamerbrief over eerste resultaten maatschappelijke diensttijd

Deze tussenrapportage geeft een eerste indruk van de beweegredenen van de jongeren die vanaf de start meedoen met de maatschappelijke diensttijd.