Terugblik op het MDT-festival

Op 29 maart jl. vond in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek het MDT-festival plaats. Doel van deze bijeenkomst: iedereen iets die te maken heeft met maatschappelijke diensttijd (MDT), bij elkaar brengen om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Op het programma stonden diverse optredens, workshops, de ontwerpschets van MDT en het jongerenpanel werd voorgesteld. Een korte terugblik op deze dag.

De Van Nelle Fabriek was het decor voor het eerste MDT festival

Voor dit evenement zijn de zalen van de Van Nelle Fabriek omgetoverd tot een heus festivalterrein. Compleet met bomen, lampjes, gezellige zitjes en zelfs een foodtruck. Rond 12:00 uur verzamelen zo’n 700 bezoekers, bestaande uit jongeren, professionals en overheden eerst in de grote theaterzaal naast het festivalterrein. De openingsact is voor Dylan. Voordat Dylan aan MDT begon, was hij dakloos en woonde bij het Leger des Heils. Tijdens zijn MDT-tijd maakte hij hier een rap over en laat deze nu aan de bezoekers in de zaal horen. Het optreden valt in de smaak, heel wat hoofden bewegen mee op de beat. Dylan kan dan ook rekenen op een groot applaus!

Ontwerp van MDT

Het ontwerp van maatschappelijke diensttijd wordt nu voor het eerst getoond aan het publiek. Afgelopen anderhalf jaar werd er in diverse focusgroepen met professionals, jongeren en maatschappelijke organisaties de vraag gesteld: hoe zullen we MDT vormgeven? Hoe kunnen we MDT aantrekkelijk maken voor jongeren? Al deze input heeft geleid tot een eerste ontwerp, vertaald op een overzichtelijke kaart. Benieuwd naar dit ontwerp? ONTWERP UPLOADEN

Iedereen in actie

Genoeg stil gezeten, het is tijd voor de workshops! In zaaltjes rondom het festivalterrein worden de festivalbezoekers uitgedaagd voor een potje kickboksen, is er een cursus reanimeren, leren jongeren hoe ze het beste kunnen netwerken en er is een fototentoonstelling waar 7 MDT’ers hun ervaringen laten zien. Hierbij wordt de bezoeker meegenomen in de 4 stadia van MDT: werving, begeleiding, matching en beloning. De jongeren op de foto’s zijn zelf ook met hun begeleiders aanwezig om hun ervaringen toe te lichten.

Jongerenpanel

Na een korte pauze keren alle bezoekers terug naar de theaterzaal, waar het jongerenpanel wordt voorgesteld aan het publiek. Deze jongeren gaan als een soort ambassadeurs vanuit hun eigen ervaring en motivatie met en voor MDT, andere jongeren, organisaties en overheden inspireren om MDT een waardevolle ervaring voor alle jongeren te maken. Ook geven ze gevraagd en ongevraagd advies over de verdere vormgeving van MDT. Staatssecretarissen Paul Blokhuis en Tamara van Ark tellen op het podium samen af met de jongeren van het panel en na een ferme klap op een rode knop en een paar knallen van het confettikanon verschijnen de foto’s van de 24 panelleden op het grote scherm achter hun.

Geen excuses

Het laatste optreden van het festival is voor Redo. Hij werd geboren met diverse lichamelijke beperkingen, maar dit weerhoudt hem er niet van zijn dromen waar te maken. Zijn motto No exucses, no limits vertaalt hij op het podium met een ontroerende, moderne dans. Genoeg om een zaal met meer dan 600 bezoekers stil te krijgen. Het enorme applaus wat erna losbarst klinkt nog lang na in de zaal. De organisatie en bezoekers kijken terug op een geslaagd festival!